Joanna Braun

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (1967). Ma na swoim koncie ponad 150 realizacji scenograficznych w teatrach dramatycznych, lalkowych i jednym (już nieistniejącym) teatrze tańca. Od 2004 roku jest pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na wydziale reżyserii dramatu. Od 2005 roku publikuje w gazecie teatralnej „Didaskalia”. Bierze udział w tematycznych wystawach scenograficznych indywidualnych i zbiorowych. W 2006 roku ASSITEJ przyznał Joannie Braun Nagrodę im. Jana Dormana „za twórczość wyróżniającą się tajemniczym osobliwym pięknem i doskonałością w stylu licznych i niezapomnianych scenografiach dla dzieci i młodzieży”. W 2012 roku otrzymała srebrny medal Zasłużonym Kulturze – Gloria Artis.


A graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow (1967), she has designed over 150 scenes for drama and puppetry theatres, and even for one (currently non-existing) dance theatre. Since 2004 she has been a teacher at the Faculty of Theatre Directing of the PWST National Academy of Theatre Arts in Cracow and has been publishing for a theatrical newspaper „Didaskalia” since 2005. She takes part in individual and collective scenography exhibitions. In 2006, the ASSITEJ association awarded Joanna Braun the Jan Dorman Prize for theatre-work outstanding in its mysterious, peculiar beauty and for stage sets, perfect in style, in many unforgettable productions for children and teenagers. In 2012 she received the silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis.

 

Michał Derlatka

Reżyser teatralny, aktor, lalkarz. Pochodzi z Trójmiasta. Ukończył wydziały: aktorski (PWST Wrocław) oraz reżyserii teatralnej (PWST Kraków/ PWST Wrocław), studiował też reżyserię i dramaturgię w Hiszpanii (Institut del Teatre, Barcelona). Specjalizuje się w przedstawieniach teatru formy i teatru młodego widza. Ma na koncie ponad czterdzieści realizacji teatralnych. Twierdzi, że dopiero się rozkręca.


Theatrical director, actor and puppeteer. Born in Gdynia, he graduated from the acting and theatre directing faculties at the National Academy of Theatre Arts in Krakow and Wrocław. He also studied drama in Spain at the Institut del Teatre in Barcelona. He specializes in the theatre of form and performances for younger audience. He has already realized over 40 theatrical projects but, as he says himself – he is just warming up.

Wojciech Kobrzyński

Aktor, reżyser, wykładowca; absolwent Filologii Polskiej na UMCS w Lublinie (1971) oraz Reżyserii Teatru Lalek w Leningradzkim Instytucie Teatru Muzyki i Kinematografii (1978). Przez wiele lat związany z teatrami lalkowymi, jako aktor /Teatr Lalki i Aktora w Lublinie/ oraz jako dyrektor naczelny / Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu (1978 – 1982), Teatr Lalek Pinokio w Łodzi (1982-1990), Białostocki Teatr Lalek (1990-2006). Pracował jako wykładowca na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu PWST w Krakowie, od 1984 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuki Lalkarskiej AT im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, gdzie pełnił przez trzy kadencje funkcję dziekana oraz prorektora AT w latach 2006-2012. W 2001 roku otrzymał tytuł Profesora Sztuki Teatralnej.


An actor, director and lecturer; a graduate of Polish philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (1971) and the Puppet Theatre Directing at the Leningrad Institute of Theater, Music and Cinematography (1978). For many years he was involved with puppet theatres, both as an actor /The Puppet and Actor Theatre in Lublin/ and as a director /The Puppet and Actor Theatre in Wałbrzych (1978 – 1982), ), the Pinokio Puppet Theatre in Łódź (1982-1990), the Białystok Puppet Theatre (1990-2006)/. He worked as a lecturer at the Puppetry Faculty in Wrocław and at PWST National Academy of Theatre Arts in Cracow. Since 1984 he has been employed at the Białystok Puppet Theatre Art Department of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art, where he held the position of the dean three times and was the vice-rector of the academy in 2006-2012. In 2001 he was awarded the title of the Professor of Theatrical Arts.

Andrej Moskwin

Slawista, kulturolog, tłumacz, dramaturg. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor wielu monografii z zakresu historii teatru oraz współczesnej dramaturgii słowiańskiej.


Expert in Slavic studies, culturologist, translator and dramatist. An assistant professor at the Department of Central and East European Intercultural Studies at the Faculty of Applied Linguistics of the University of Warsaw. The head of the Laboratory for Drama and Theatre in Central and Eastern Europe. He authored numerous monographies on the history of theatre and contemporary Slavic drama.

Bożena Sawicka

Teatrolog, kulturoznawca, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowych Studiów Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji na UŁ oraz Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie zajmuje się instytucjami z obszaru teatru, muzyki i tańca. Współpracuje z Katedrą Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc wykłady na Studiach Podyplomowych – Zarządzanie Kulturą. Członkini wielu komisji konkursowych oraz jurorka festiwali teatralnych.


A theatrical scholar and a teacher. She is a graduate of The University of Lodz, the Post-graduate Theatre, Film and Television Studies at UL and the Post-graduate Culture Management Studies at the Warsaw School of Economics. Since 1994 employed in the Ministry of Culture and National Heritage, where she handles theatrical, music and dance institutions. She is an associate of the Chair of Drama and Theatre at the University of Lodz, giving lectures to post-graduate students of Culture Management. A selection board member for various competitions and a juror at theatrical festivals.