Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr – edukacja estetyczna dzieci i młodzieży”. Edukacja odbywa się po spektaklach w formie lekcji teatralnych, dyskusji i spotkań z twórcami. Widzowie mają zatem okazję zajrzeć za kulisy teatralnej sceny, aby dowiedzieć się, jak powstaje przedstawienie teatralne i tym samym zaznajomić się z magicznym językiem teatru. W ramach zajęć widzowie odwiedzają również pracownię plastyczną, gdzie powstają dekoracje, lalki i rekwizyty na potrzeby wszystkich spektakli wystawianych w łomżyńskim teatrze. Program edukacji teatralnej oparty jest na podstawie programowej przeznaczonej dla szkół podstawowych oraz średnich i stanowi uzupełnienie programu dydaktycznego. Prowadzony jest cyklicznie w czasie trwania kolejnych sezonów teatralnych.

Głównym celem edukacji teatralnej jest pobudzenie wyobraźni i potrzeby obcowania ze sztuką poprzez zabawę. Aktorzy prowadzący zajęcia pokazują dzieciom i młodzieży spektrum możliwości warsztatowych teatru, animację ciała, język ciała, ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, animację przedmiotu i wiele innych technik, które można wykorzystać w pracy twórczej. Zastosowanie przez aktorów teatralnych metod umożliwia stopniowe nabywanie przez uczniów wielu umiejętności polonistycznych. Zajęcia uczą słuchania ze zrozumieniem, swobodnego wypowiadania się, prawidłowej wymowy oraz wyrażania uczuć i nastrojów.

Tematyka zajęć w ramach edukacji teatralnej:

• POEZJA – INTERPRETACJE.
• JAK POWSTAJE SPEKTAKL TEATRALNY?
• SMY(A)CZKI REŻYSERSKIE.
• TEATR IMPROWIZACJI, CZYLI JAK OBUDZIĆ W SOBIE ARTYSTĘ.
• RUCH I GEST SCENICZNY.
• AKTOR W TEATRZE
• PRZEDMIOT JAKO FORMA TEATRALNA.
• LALKI I PODRÓŻE W NIEZNANE.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego