Dyrektor naczelny i artystyczny
Jarosław Antoniuk

Kierownik muzyczny
Bogdan E. Szczepański

 


 

Zespół aktorski
Beata Antoniuk
Miłosz Cieślik
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Agnieszka Horniczan
Tomasz Bogdan Rynkowski
Julia Sacharczuk
Rafał Swaczyna

Główny księgowy
Elżbieta Piaścik

Organizator pracy artystycznej
Dorota Ciwoniuk

Specjalista ds. promocji
Łukasz Boratyński

Biuro Organizacji Widowni
Mariola Kamińska
Anna Wądołowska

Pracownia plastyczna
Ewa Filochowska-Karwowska (kierownik pracowni)
Aneta Bukowska

Pracownia plastyczno-techniczna
Józef Domaszewski
Andrzej Komiakiewicz
Robert Wieczorek

Kierownik sceny
Marcin Sokołowski

Obsługa techniczna
Grzegorz Korzeniecki
Kamil Mieczkowski
Tomasz Sierzputowski
Leszek Truskolaski

Obsługa budynku
Iwona Kruszewska-Kunach
Monika Sierzputowska
Wiesław Wysocki