Dyrektor naczelny i artystyczny
Jarosław Antoniuk

Scenograf
Przemysław F. Karwowski

Kierownik muzyczny
Bogdan E. Szczepański


Zespół aktorski

Beata Antoniuk
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Marek Janik
Tomasz Bogdan Rynkowski
Julia Sacharczuk
Rafał Swaczyna

Główny księgowy
Elżbieta Piaścik

Organizator pracy artystycznej
Dorota Ciwoniuk

Biuro Organizacji Widowni
Mariola Kamińska
Anna Wądołowska

Specjalista ds. promocji
Łukasz Boratyński

Kierownik pracowni plastycznej
Ewa Filochowska-Karwowska

Pracownia plastyczno-techniczna
Andrzej Chojnowski
Józef Domaszewski
Antoni Szmitko
Robert Wieczorek

Kierownik sceny
Marcin Sokołowski

Obsługa techniczna
Grzegorz Korzeniecki
Leszek Truskolaski
Wiesław Wysocki

Obsługa budynku
Krystyna Jankowska
Andrzej Komiakiewicz
Monika Sierzputowska