Szanowni Państwo!

Informujemy, że 34 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA odbędzie się w dniach 10 - 13 czerwca 2021 roku w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Z uwagi na skomplikowaną sytuację z projektowaniem przyszłości, problemami z dojazdem i przekraczaniem granic podjęliśmy decyzję o organizacji w formie online w przypadku prezentacji spektakli zagranicznych. Spektakle polskie grane będą na żywo na scenie Teatru i innych przestrzeniach. 

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 31.01.2021 roku drogą elektroniczną: aplikacji spektaklu, profesjonalnego zapisu spektaklu, materiałów informacyjno-reklamowych (plakat, afisz), informacji o spektaklu i teatrze, fotografii zgłoszonego spektaklu oraz video trailera prezentującego Teatr, metody pracy, dokonania, wypowiedzi dyrektora teatru i twórców. Materiał promocyjny będzie prezentowany widzom przed pokazem online spektaklu konkursowego.

Dear Friends!

We would like to inform that the 34th International Theatrical Festival VALISE will take place on 10-13 June 2021 in the Puppet and Actor Theatre in Łomża. It will be realized in a revamped on-line and live formula. Due to a complicated current situation regarding planning, travelling and crossing borders, I have decided that the foreign theaters will perform in an on-line form. Polish spectacles will be staged live in the Theatre and other premises.

In order to participate in the competition it is required to e-mail the following by 31 December 2020: the performance application, a professional recording of the performance, information and advertising materials (poster), information about the performance and theatre, 5 photos of the performance, and a 10-minute trailer presenting the Theatre, methods of work, achievements, comments from the Theatre director, artists etc. The promotional material will be presented to the audience before the on-line performance.  

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, to uznany i ceniony w kraju i na świecie przegląd spektakli portatywnych. Festiwal ma swój styl i charakter! Jest wydarzeniem artystycznym, niekomercyjnym. Odbywa się corocznie od 1987 roku i do tej pory gościł ponad 400 teatrów z ponad 50 krajów m. in. z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Singapuru, Chin, Izraela, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Chorwacji, Niemiec, Nowej Zelandii, Iranu i innych, a wraz z nimi dziesiątki gości z całego świata i tysiące widzów. Festiwal zapewnił sobie miejsce, jako jeden z ważniejszych festiwali teatralnych sztuki lalkarskiej i teatru formy.

Wyrażamy nadzieję, że w 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA zagoszczą online i offline zaproszone spektakle z Polski i zagraniczne, które są nowatorskie w formie artystycznej, prezentują interesujące, a często odmienne środki wypowiedzi artystycznej, zróżnicowane są pod względem tematycznym, odwołują się do uniwersalnych wartości, mówią o wielu ważnych emocjach, poruszają problemy globalne – te najbardziej aktualne. „Teatr ważnych spraw” jest głównym tematem nurtu konkursowego.

International Theatrical Festival VALISE, featuring a variety of touring theatres, is acclaimed and valued both in Poland and abroad. It is a non-commercial, artistic event with its own style and character. The Festival has been organized annually since 1987 and so far has hosted more than 400 theatres from over 50 countries, including Argentina, the USA, Japan, Singapore, China, Israel, Norway, Italy, Spain, Russia, Croatia, Germany, New Zealand, Iran and others, together with dozens of guests from all around the world and thousands of spectators. It has secured its place as one of the most important theatrical festivals of puppetry and form.

We hope to welcome all the invited theatres, either on-line or live, at the 34th International Theatrical Festival VALISE, with their artistically innovative performances featuring interesting and diverse means of expression that touch varied topics, universal values, important emotions and the most pressing global problems. "The theater of important issues" is the theme of the competition. I would like to sincerely invite you to participate in the Valise Festival!