Joanna Gerigk

Absolwentka AT w Warszawie, PWST w Krakowie filia we Wrocławiu, reżyserka, teatrolożka, autorka tekstów i adaptacji teatralnych. Wykładowczyni w AST w Krakowie filia we Wrocławiu. Studiowała reżyserię w Akademie Múzických Umění Divadelní Fakulta (DAMU) w Pradze. Przez siedem lat pracowała w nurcie teatralnego offu, organizowała festiwale oraz wiele wydarzeń z pogranicza teatru i sztuk plastycznych. W roku 2010 otrzymała nagrodę na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Poznaniu. Stypendystka MKiDN. Nominowana do Nagrody Wrocławskich Odkryć Artystycznych Warto 2015. Szczególnie interesuje się teatrem dokumentalnym oraz realizacją tekstów opartych na faktach, a także pracą badawczą z obszaru sztuk performatywnych. 

A graduate of the National Academy of Dramatic Art in Warsaw and the National Academy of Theatre Arts in Cracow (Wrocław branch), a director, expert and author of numerous theatrical texts and adaptations. A professor at the National Academy of Theatre Arts in Cracow (Wrocław branch). She studied directing at the Academy of Performing Arts in Prague. For 7 years she was engaged with off theatre, organized festivals and a variety of other events combining theatre and visual arts. In 2010 she received an award at the Contemporary Drama Festival in Poznań. Awarded a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. Nominated to the Cultural Award Warto 2015 in Wrocław. Her interests include documentary theatre and factual texts, as well as academic work from the field of performance arts.

Ewa Sokół - Malesza

Absolwentka Kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski) i Reżyserii Teatru Lalek (PWST, Wydział Lalkarski w Białymstoku). Jako reżyser współpracowała z wieloma polskimi teatrami lalek, realizując w nich ok. 30 spektakli, reżyserowała także spektakle dyplomowe na wydziałach lalkarskich w Białymstoku i Wrocławiu. Jest autorką wielu adaptacji teatralnych, scenariuszy spektakli dla dzieci i młodzieży, warsztatów edukacyjnych i artystycznych. Od kilku lat współpracuje z Ogniskiem Teatralnym Teatru Ochoty w Warszawie, prowadząc tam grupę licealną „Stawka większa niż Tak”. Za swoją działalność została nagrodzona srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prywatnie jest żoną Mikołaja Maleszy, scenografa większości jej spektakli.

A graduate of Cultural Studies (University of Wroclaw) and Puppet Theatre Directing (National Academy of Theatre Arts in Białystok). She has collaborated with many Polish puppet theatres, directing around 30 performances and a number of diploma presentations at puppetry departments in Białystok and Wrocław. She has authored many theatrical adaptations, written screenplays for shows addressed to children and teenagers and organized various educational and artistic workshops. For several years she has been working with a theatrical club at Ochota Theatre in Warsaw, overseeing a high school group „Stawka większa niż Tak”. She has been awarded a silver Medal for Merit to Culture - Gloria Artis. Offstage, she is married to Mikołaj Malesza, who designed sets for most of her performances.

Bożena Sawicka

Teatrolog, kulturoznawca, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowych Studiów Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji na UŁ oraz Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gdzie zajmuje się instytucjami z obszaru teatru, muzyki i tańca. Współpracuje z Katedrą Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc wykłady na Studiach Podyplomowych - Zarządzanie Kulturą. Członkini wielu komisji konkursowych oraz jurorka festiwali teatralnych.

A theatrical scholar and a teacher. She is a graduate of The University of Lodz, the Post- graduate Theatre, Film and Television Studies at UL and the Post-graduate Culture Management Studies at the Warsaw School of Economics. Since 1994 employed in the Ministry of Culture, National Heritage and Sport, where she handles theatrical, music and dance institutions. She is an associate of the Chair of Drama and Theatre at the University of Lodz, giving lectures to post-graduate students of Culture Management. A selection board member for various competitions and a juror at theatrical festivals.

 

Zbigniew Krzywański

Kompozytor, muzyk, producent muzyczny, twórca teatralny. Współzałożyciel zespołu Republika oraz członek tego zespołu do śmierci Grzegorza Ciechowskiego w 2001 roku. Kompozytor i współkompozytor ponad 30 piosenek Republiki. Po 2001 zawiązał współpracę z wokalistą, aktorem, autorem i reżyserem teatralnym Jackiem Bończykiem. Efektem współpracy jest zespół Depresjoniści oraz teatralna spółka autorska. Jako muzyk i kompozytor nagrał ok. 50 płyt - przede wszystkim płyty autorskie. Napisał i wystawił 4 musicale. Jest też twórcą muzyki do wielu przedstawień teatralnych m.in. przedstawienia dla „najnajów”, bajek muzycznych i innych. 

A composer, musician, producer and theatre artist. Co-founder of “Republika” and a member of this band until the death of Grzegorz Ciechowski. Involved in creating over 30 Republica’s songs. After 2001, he started cooperation with Jacek Bończyk - a singer, actor, writer and theatre director. This resulted in creating a music group “Depresjoniści” and a theatrical partnership. As a musician and composer, he released around 50 records. He also wrote and staged 4 musicals and created music for numerous theatrical performances, music tales, etc. Moreover, he works for TV and radio stations, composing and producing music for various programmes.

Jarosław Perszko

Profesor sztuki. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia z rzeźby, modelowania oraz działań przestrzennych na kierunku architektura wnętrz. Pracuje również na kierunku technologia sceny w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku. Rzeźbiarz, performer, autor obiektów intermedialnych, scenografii dla filmu, teatru dramatycznego i lalkowego. Autor realizacji form w przestrzeni publicznej i pomnikowych. Uhonorowany m.in.: Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

A professor of art. Graduated from the art department of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He works at the department of architecture of the Bialystok University of Technology, teaching sculpture, modeling and spatial creations to interior architecture students. Moreover, he is a professor at the stage technology department of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art (Białystok branch). He is a sculptor, performer, intermedia objects creator and stage designer for drama and puppet theatres. An author of public forms and monuments. He was awarded with the Silver Medal for Merit to Culture - Gloria Artis.