Grand Prix dla Karli Kracht & Andrésa Beladieza!

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
34 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WALIZKA
ŁOMŻA 10-13 CZERWCA 2021


Jury w składzie:

Joanna Gerigk /przewodnicząca/

Bożena Sawicka

Ewa Sokół-Malesza

Zbigniew Krzywański

Jarosław Perszko

Po obejrzeniu siedemnastu konkursowych przedstawień:

 1. „Beton” Miejskiego Teatru Miniatura (Gdańsk)  

 2. „Baśń o trzech konikach” Teatru Animacji w Poznaniu

 3. „Love machine” Ornan Braier (Izrael)

4. “Goodbye” Ljubljana Puppet Theatre (Słowenia)  

5. „Planeta Einsteina” Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (Kielce)

6. „Poem without words” Grodno Puppet Theatre (Białoruś)

7. „2062” Karla Kracht & Andrés Beladiez (Hiszpania)

8. „Legendy warszawskie” Teatru Lalka (Warszawa)

9. „Coco Chanel” Ulrike Quade Company (Holandia)

10. „Rutka” Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi

11. „The journey of Sofia” S. A. Marionetas (Portugalia)

12. “The enchanted mountain” Kaunas State Puppet Theatre (Litwa)

13. “Tevli station” Khabarovsk State Regional Puppet Theatre (Rosja)

14. „Łysek z pokładu Idy” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum (Katowice)  

15. „Czy umiesz gwizdać, Joanno?” Teatru Lalek Guliwer (Warszawa)  

16. „Tic Toc – The hero of time” Omar Alvarez Títeres Puppetry Arts Company (Argentyna)

17. „Ubu King” Dezorz Puppet Theatre (Słowacja)

postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix w wysokości 4.000,00 złotych ufundowane przez Prezydenta Miasta Łomża otrzymuje przedstawienie „2062” Karli Kracht & Andrésa Beladieza (Hiszpania).

Nagrodę w wysokości 3.000,00 złotych ufundowaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymują Ulrike Quade i Jo Strømgren za reżyserię przedstawienia „Coco Chanel” Ulrike Quade Company (Holandia).

Nagrodę w wysokości 3.000,00 złotych ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymuje Marika Wojciechowska za scenografię do przedstawienia „Rutka” Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi.

Nagrodę w wysokości 3.000,00 złotych ufundowaną przez Starostę Powiatu Łomżyńskiego otrzymuje Kapela ze Wsi Warszawa za muzykę do przedstawienia „Baśń o trzech konikach” Teatru Animacji w Poznaniu.

Zespołową nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 złotych ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża otrzymuje zespół Khabarovsk State Regional Puppet Theatre (Rosja) za rolę w spektaklu „Tevli station”.

Zespołową nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 złotych ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża otrzymują Anna Przygoda-Budna i Tomasz Kowol za rolę w spektaklu „Czy umiesz gwizdać, Joanno?” Teatru Lalek Guliwer (Warszawa).

Dwie równorzędne nagrody aktorskie po 500,00 złotych ufundowane przez Wójta Gminy Łomża otrzymują Katarzyna Pałka i Teresa Kowalik za role w spektaklu „Rutka” Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi.

Nagrodę specjalną – grawerton ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego otrzymuje Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum (Katowice)  za spektakl „Łysek z pokładu Idy” w reżyserii Konrada Dworakowskiego.

Zakończona właśnie 34 edycja Międzynarodowego festiwalu Teatralnego Walizka pokazała, że powrót do życia teatralnego warunkach pandemii jest możliwy. Dzięki staraniom organizatorów festiwalu w dniach 10-13 czerwca 2021 roku, przestrzegając wszelkich rygorów, związanych z aktualnym stanem obostrzeń, publiczność festiwalowa oraz jurorzy mogli obejrzeć 17 spektakli konkursowych oraz kilka plenerowych spektakli towarzyszących. 

Po raz pierwszy, ze względu na tegoroczne okoliczności, dyrektor festiwalu Jarosław Antoniuk zaproponował jego hybrydową formułę. Zakwalifikowane do konkursu teatry polskie były prezentowane w realnych warunkach scenicznych. Spektakle zagraniczne natomiast w formule pokazów kinowych. Na potrzeby festiwalu zespoły teatralne z zagranicy nagrały filmowe zapisy swoich spektakli, a także krótkie autoprezentacje dotyczące ich teatrów, spektakli i twórców. Dzięki temu, zanim publiczność przystąpiła do obejrzenia kolejnego spektaklu, mogła w takiej właśnie formule, spotkać się z jego twórcami. Można było zajrzeć do teatrów, w których pracują, obejrzeć fragmenty prób, posłuchać wypowiedzi realizatorów spektakli. 

Program tegorocznego festiwalu był wyjątkowo bogaty i atrakcyjny. Publiczność w różnych kategoriach wiekowych, a także jury, cieszył wyjątkowo wysoki poziom prezentacji. Stąd werdykt jury zapadał po burzliwych, gorących dyskusjach. 

Jury dziękuje organizatorom, wszystkim pracującym na rzecz festiwalu, władzom go wspierającym, teatrom biorącym udział w festiwalu, a także świetnej publiczności za niepowtarzalną atmosferę tego festiwalu. 

ENGLISH

PROTOCOL FROM THE MEETING OF THE JURY
THE 34th INTERNATIONAL THEATRICAL FESTIVAL VALISE
ŁOMŻA 10-13 JUNE 2021


Jury members:

Joanna Gerigk /chairperson/

Bożena Sawicka

Ewa Sokół-Malesza

Zbigniew Krzywański

Jarosław Perszko

Having watched seventeen performances in the competition:

1. “Concrete” by Miejski Teatr Miniatura (Gdańsk)
2. “A tale of three horses” by Teatr Animacji from Poznań
3. “Love machine” by Ornan Braier (Israel)
4. “Goodbye” by Ljubljana Puppet Theatre (Slovenia)
5. “Einstein’s Olanet” by Teatr Lalki i Aktora “Kubuś” (Kielce)
6. “Poem without words” by Grodno Puppet Theatre (Belarus)
7. “2062” by Karla Kracht & Andrés Beladiez (Spain)
8. “Legends of Warsaw” by Teatr Lalka (Warsaw)
9. “Coco Chanel” by Ulrike Quade Company (the Netherlands)
10. “Rutka” by Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla from Łodź
11. “The journey of Sofia” by S. A. Marionetas (Portugal)
12. “The enchanted mountain” by Kaunas State Puppet Theatre (Lithuania)
13. “Tevli station” by Khabarovsk State Regional Puppet Theatre (Russia)
14. “Łysek z pokładu Idy” by Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum (Katowice)
15. “Can you whistle, Johanna?” by Teatr Lalek Guliwer (Warsaw)
16. “Tic Toc – The hero of time” by Omar Alvarez Títeres Puppetry Arts Company (Argentina)
17. “Ubu King” by Dezorz Puppet Theatre (Slovakia)

The Jury awards the following prizes:

The Grand Prize of 4,000 PLN, funded by the President of Łomża is awarded to “2062” by Karla Kracht & Andrés Beladiez (Spain).

A prize of 3,000 PLN, funded by the Ministry of Culture and National Heritage is awarded to Ulrike Quade and Jo Strømgren for directing “Coco Chanel” by Ulrike Quade Company (the Netherlands).

A prize of 3,000 PLN, funded by the Marshall of Podlaskie Voivodship is awarded to Marika Wojciechowska for the set design of “Rutka” by Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla from Łodź.

A prize of 3,000 PLN, funded by the Governor of Łomża Municipality is awarded to “Kapela ze Wsi Warszawa” for the music to “A tale of three horses” by Teatr Animacji from Poznań.

A collective actor award of 1,000 PLN, funded by the Head of Łomża District is presented to Khabarovsk State Regional Puppet Theatre (Russia) for the performance in “Tevli station”.

A collective actor award of 1,000 PLN, funded by the Head of Łomża District is presented to Anna Przygoda-Budna and Tomasz Kowol for the performance in “Can you whistle, Johanna?” by Teatr Lalek Guliwer (Warsaw).

Two equal actor awards of 500 PLN, funded by the Head of Łomża District are presented to Katarzyna Pałka and Teresa Kowalik for the performance in “Rutka” by Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla from Łodź.

A special award – an engraving funded by the Voivode of Podlasie is awarded to Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum (Katowice) for the performance “Łysek z pokładu Idy” directed by Konrad Dworakowski.

The now-finished 34th edition of the International Theatrical Festival “Valise” showed that it is possible to return to theatrical life during the pandemics. Thanks to the efforts of the organizers, from 10th to 13th of June 2021, having met all the current sanitary restrictions, the viewers and members of the Jury could watch 17 performances in the competition and a few accompanying shows.

For the first time, due to the current situation, the director Jarosław Antoniuk organized the festival in a hybrid form. The qualified Polish theatres performed in a traditional way, whereas the foreign ones were presented in a cinematic form. For the purpose of the festival, the foreign theatres recorded their performances, together with short presentations about themselves, their productions and creators, allowing the viewers to meet them prior to watching their performance. They could peek inside the theatres, watch fragments of rehearsals and listen to the artists.

This year’s edition was exceptionally rich and attractive. Children, adults and Jury could enjoy very high level of performances. Therefore, the verdict was reached only after a heated debate.

The Jury would like to thank the organizers, everybody working at the festival, favorable authorities, the participants and an amazing audience for an unforgettable atmosphere of the festival.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

13.6.2021