Nabór na stanowisko Rzemieślnik teatralny

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko specjalisty – rzemieślnika teatralnego w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży w wymiarze pełnego etatu od 1 października 2019 roku

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami i maszynami stolarskimi,
 • umiejętność pracy w drewnie /mile widziane rzeźbienie/,
 • umiejętność czytania projektów, rysunku technicznego /szkiców inscenizacji/,
 • znajomość materiałów do produkcji inscenizacji (drewno, metal, tkaniny),
 • mile widziana znajomość technik prac ślusarskich,
 • zmysł organizacyjny,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie prac stolarskich, butaforskich,
 • wykonywanie konstrukcji lalek teatralnych,
 • współpraca z reżyserem, scenografem i aktorami przy produkcji spektaklu,
 • naprawa i konserwacja elementów dekoracji i lalek,
 • dbanie o powierzone wyposażenie pracowni teatralnej.

3. Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:

 • życiorys (CV) ze zdjęciem,   
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał: RODO kandydat na pracownika).

4.Termin składania ofert

Oferty należy składać do 20.09.2019 roku - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do sekretariatu teatru.

5. Sposób składania ofert

Elektronicznie na adres e-mailowy: teatrlomza@hi.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy placu Niepodległości 14 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty rzemieślnika teatralnego” (do godz.15:00).

6. Sposób wyłonienia pracownika:

Rozmowa kwalifikacyjna i rozmowa praktyczna przeprowadzone do dnia 25 września 2019 w uzgodnionych wcześniej terminach.

7. Teatr oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość wprowadzania własnych pomysłów.
13.8.2019