Jubileuszowy 35 MFT WALIZKA!
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że 35 jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA odbędzie się w dniach 9 - 12 czerwca 2022 roku w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Wyrażamy głęboką nadzieję, że po wielu miesiącach izolacji i ograniczeń nadchodzącą edycję będziemy mogli zrealizować w całości na żywo, co da nam okazję do spotkania twórców z różnych części świata z widzami. Przyszłoroczny festiwal będzie szczególny, minie 35 lat od pierwszych kameralnych spotkań teatru w walizce. W tym czasie wielokrotnie poddawany był transformacji programowej, reagował na coraz to nowsze trendy we współczesnym teatrze, przemiany społeczne, na historię zmieniającego się świata i urzeczywistniał marzenia artystów.
 
Każda kolejna odsłona tej ważnej międzynarodowej imprezy umożliwia przepływ artystycznych idei i wymianę doświadczeń oraz stanowi przestrzeń lalkarskich spotkań w niepowtarzalnej atmosferze. Festiwal jest przeglądem najciekawszych, wartościowych przedstawień wybitnych twórców i renomowanych teatrów z całego świata, a program za każdym razem - wynikiem starannej weryfikacji i ma charakter konkursu. Integralną częścią przeglądu jest plenerowy, interdyscyplinarny nurt „Moje miasto”, w ramach którego można obejrzeć interesujące wydarzenia pozakonkursowe. Otwarta formuła festiwalu, bogactwo form, zjawisk i różnorodnych wydarzeń sprawia, że festiwal jest nie tylko świętem lalkarzy, ale także mieszkańców miasta.
 
Jubileuszową, wyjątkową edycję festiwalu chcemy podkreślić poprzez interesujący i bogaty program, dlatego serdecznie zapraszam do nadsyłania zgłoszeń spektakli. W załączeniu przesyłamy regulamin oraz kartę zgłoszenia. Każdy teatr może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa spektakle. Kompletne zgłoszenia wraz z materiałami należy przesyłać do 31 stycznia 2022 roku na adres Biura Organizacyjnego lub e-mail: dyrektor@teatrlomza.pl, teatrlomza@hi.pl.
 
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami!
Jarosław Antoniuk
Dyrektor MFT WALIZKA

Dear Friends!


We would like to inform You that the 35th jubilee edition of the International Theatrical Festival VALISE will take place 9-12 of June 2022 at the Puppet and Actor Theatre in Łomża. We sincerely hope that after months of isolation and restrictions we will be able to organize the entire Festival live, allowing the audience to meet the creators from all over the world. This edition will be unique – it has been 35 years since our first, intimate theatrical meetings. During that time the Festival has undergone numerous programme changes, continually reacting to new trends in the contemporary theatre, social transformations and the history of our ever-evolving world, thus making artists realize their dreams.


Each edition of this important international event facilitates the exchange of artistic ideas and experiences and creates space for puppeteers to meet in an extraordinary atmosphere. The Festival is a competition reviewing the most interesting and valuable performances by outstanding artists from renowned theatres around the globe, with its line-up each time resulting from careful verification. Another integral part of the Festival is an outdoor, interdisciplinary programme called 'My city', featuring interesting events that accompany the competition. The Valise’s open character and a plethora of forms, phenomena and events make the Festival a celebration not only for artists but also for the citizens of Łomża.


We would like to highlight the jubilee edition of the Festival with an interesting and diverse programme, therefore I invite You to send your applications. Please find attached our regulations and entry form. Each theatre may submit up to two performances for the competition. Please send completed applications together with any additional materials by 31 January 2022 at the address of the Organization Office or at dyrektor@teatrlomza.pl, teatrlomza@hi.pl.

 

Best regards!
Jarosław Antoniuk
Director of ITF VALISE

9.11.2021