35 MFT WALIZKA – protokół z obrad jury!

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 35 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WALIZKA
ŁOMŻA 9-12 CZERWCA 2022

Jury 35 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny zaproszonych spektakli. Godną zauważenia jest również różnorodność miejsc, w których prezentowane były przedstawienia jubileuszowej edycji, umożliwiająca aktywny i rodzinny udział imponującej liczbie mieszkańców Łomży.

Jury w składzie:
Marta Guśniowska /przewodnicząca/
Bożena Sawicka
Mikołaj Malesza
Krystian Kobyłka
Konrad Szczebiot

Po obejrzeniu w dniach 9-12 czerwca 2022 r. dwunastu konkursowych przedstawień:
    1. „Kopciuszek” Zaches Teatro (Włochy)  
    2. „Ściana z widokiem” Grupy Coincidentia (Polska)
    3. „Cień Jaguara” Compania Mohan Machin Titeres y Figuras Animadas (Kolumbia)
    4. „Miasto świateł” Teatr Lalek Guliwer (Polska)  
    5. „Laboratorium dźwięku” Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu (Polska)
    6. „Opowieści z ławeczki” Bence Sarkadi (Węgry)
    7. „Republika marzeń” Theater des Lachens (Niemcy)
    8. „Wędrówka Nabu” Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi (Polska)
    9. „Pinokio” Maribor Puppet Theatre (Słowenia)
    10. „Dom Bernardy Alba” Yase Tamam Company (Iran)
    11. „Vasilina” Tarnopolskiego Akademickiego Teatru Aktora i Lalki (Ukraina)
    12. „Bezimienny/Nieznany” Fundacji Gra/nice (Polska)

postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix w wysokości 4.000,00 złotych, ufundowane przez Prezydenta Miasta Łomża oraz grawerton ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego, otrzymuje przedstawienie „Republika marzeń” Theater des Lachens (Niemcy).

Nagrodę w wysokości 3.000,00 złotych, ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz obraz ufundowany przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, otrzymuje Łukasz Batko za reżyserię przedstawienia „Bezimienny/Nieznany” Fundacji Gra/nice (Polska).

Nagrodę w wysokości 3.000,00 złotych, ufundowaną przez Starostę Powiatu Łomżyńskiego oraz obraz ufundowany przez Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, otrzymują Anna Adamiak i Rafał Pacholczyk za scenografię do przedstawienia „Bezimienny/Nieznany” Fundacji Gra/nice (Polska).

Nagrodę w wysokości 2.000,00 złotych, ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego, otrzymuje Søren Gundermann za muzykę do przedstawienia „Republika marzeń” Theater des Lachens (Niemcy).

Nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 złotych, ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża, otrzymuje Paweł Chomczyk za rolę Kuby w przedstawieniu „Ściana z widokiem” Grupy Coincidentia (Polska).

Nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 złotych, ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża, otrzymuje zespół Zaches Teatro (Włochy) za role w przedstawieniu „Kopciuszek”.

Nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 złotych, ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża, otrzymuje zespół Tarnopolskiego Akademickiego Teatru Aktora i Lalki (Ukraina) za role w przedstawieniu „Vasilina”.

Nagrodę specjalną w wysokości 1.000,00 złotych, ufundowaną przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie, otrzymuje Bence Sarkadi (Węgry) za przedstawienie „Opowieści z ławeczki”.

PROTOCOL FROM THE MEETING OF THE JURY OF THE 35TH INTERNATIONAL THEARTICAL FESTIVAL “VALISE”
ŁOMŻA 9-12 JUNE 2022

The jury of the 35th International Theatrical Festival “Valise” wish to emphasise the high artistic level of the guest performances. Worth noticing is also the variety of venues where the jubilee edition performances were presented, enabling active and family participation of an impressive number of Łomża’s inhabitants.

Jury members:
Marta Guśniowska /chairperson/
Bożena Sawicka
Mikołaj Malesza
Krystian Kobyłka
Konrad Szczebiot

Having watched twelve performances in the competition from 9th to 12th June 2022:
    1. “Cinderella” by Zaches Teatro (Italy)  
    2. “The wall with a view” by Grupa Coincidentia (Poland)
    3. “A shadow of jaguar” by Compania Mohan Machin Titeres y Figuras Animadas (Columbia)
    4. “City of lights” by Teatr Lalek Guliwer (Poland)  
    5. “The sound laboratory” by Teatr “Baj Pomorski” from Toruń (Poland)
    6. “Bench-time stories” by Bence Sarkadi (Hungary)
    7. “The republic of dreams” by Theater des Lachens (Germany)
    8. “Nabu’s journey” by Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla from Łodź (Poland)
    9. “Pinocchio” by Maribor Puppet Theatre (Slovenia)
    10. “The House of Bernarda Alba” by Yase Tamam Company (Iran)
    11. “Vasilina” by Tarnopolski Akademicki Teatr Aktora i Lalki (Ukraine)
    12. “Unnamed/unknown” by Fundacja Gra/nice (Poland)

the jury decided to award the following prizes:

The Grand Prize of 4,000 PLN, funded by the Mayor of Łomża, and an engraving funded by the Voivode of Podlaskie Voivodship are awarded to “The republic of dreams” by Theater des Lachens (Germany).

A prize of 3,000 PLN, funded by the Ministry of Culture and National Heritage, and a painting funded by the Rector of the Lomza University of Applied Sciences are awarded to Łukasz Batko for directing “Unnamed/unknown” by Fundacja Gra/nice (Poland).

A prize of 3,000 PLN, funded by the Starost of Łomża District and a painting funded by the Rector of the Higher School of Agribusiness in Łomża are awarded to Anna Adamiak and Rafał Pacholczyk for the set design of “Unnamed/unknown” by Fundacja Gra/nice (Poland).

A prize of 2,000 PLN, funded by the Marshal of Podlaskie Voivodship is awarded to Søren Gundermann for the music to “The republic of dreams” by Theater des Lachens (Germany).

An actor award of 1,000 PLN, funded by the Head of Łomża Municipality is presented to Paweł Chomczyk for his performance of Kuba in “The wall with a view” by Grupa Coincidentia (Poland).

An actor award of 1,000 PLN, funded by the Head of Łomża Municipality is presented to Zaches Teatro (Italy) for their performance in “Cinderella”.

An actor award of 1,000 PLN, funded by the Head of Łomża Municipality is presented to Tarnopolski Akademicki Teatr Aktora i Lalki (Ukraine) for their performance in “Vasilina”.

A special award of 1,000 PLN, funded by the Association of Polish Stage Artists is presented to Bence Sarkadi (Hungary) for “Bench-time stories”.

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12.6.2022