Zamówienie publiczne • BIP

Postępowanie "Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej - wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży" prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja (ogłoszenie, SWZ z załącznikami, dokumentacja projektowa).

1.4.2022