Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny

Szanowni Widzowie!

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt. "Teatr dla każdego - Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki" organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Teatr Lalki i Aktora w Łomży objął honorowy patronat nad konkursem. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej bohatera wybranej bajki ("kukiełka" - lalka osadzona na kiju; "marionetka" - lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; "pacynka" - lalka nakładana na rękę) w formie przestrzennej używając dowolnych środków i materiałów. Uczestnicy mogą wykonać pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli (Kategoria 1 / 3 - 6 lat) oraz uczniów szkół podstawowych (Kategoria 2 / klasy 1 -3) na terenie całej Polski.

Termin składania prac upływa 5.03.2020 roku. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora:

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
z dopiskiem: „Teatr dla każdego - Bajkowe kukiełki, pacynki i marionetki”.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo i zawierającą: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek dziecka. Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa w Konkursie, dostępny jako załącznik. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.  

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do udziału w konkursie.

4.2.2020