Szopka u Braci Kapucynów uruchomiona!

Drodzy Widzowie!

Dziś przyszedł czas, aby przeprowadzić konserwację niezwykle bliskiej naszemu sercu szopki ruchomej, która znajduje się w zaprzyjaźnionym Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Nasz zespół przeprowadził niezbędne prace konserwacyjne i zainstalował nowe postacie. Nad częścią artystyczną i techniczną projektu od ponad 20 lat czuwał Przemysław F. Karwowski, którego inicjatywę kontynuuje Ewa Filochowska-Karwowska. Z inicjatywy Braci Mniejszych Kapucynów, mającej na celu uhonorowanie całokształtu pracy na rzecz łomżyńskiej szopki, podobizna Przemysława F. Karwowskiego autorstwa Romana Borawskiego, została umieszczona na jednej z figur - znajdziecie ją wśród powstańców. W tym roku do pocztu postaci dołączyła beatyfikowana Rodzina Ulmów, którą namalowała Aneta Bukowska. Prace konserwacyjne wykonała nasza niezawodna ekipa z pracowni: Józef Domaszewski, Andrzej Komiakiewicz, Robert Wieczorek.

Dzięki przychylności Jarosława Antoniuka - Dyrektora TLIA, od początku niemal wszystkie prace są wykonywane w naszej pracowni technicznej przez pracowników teatru. Dzięki współpracy z braćmi udało się nie tylko odtworzyć oryginalne figury i elementy szopki, lecz również wprowadzić nowe. Przypominamy, że zgodnie z tradycją szopka będzie dostępna dla zwiedzających po "Pasterce".

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia szopki!

13.12.2023