Ścieżka obok drogi na Święto Niepodległości

Szanowni Widzowie,

w najbliższy piątek w Teatrze Lalki i Aktora odbędzie się czytanie performatywne utworu „Ścieżka obok drogi”, autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny - wielkiej poetki polskiej, która była pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osobistym sekretarzem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej poetka opublikowała zbiór wspomnień z czasów swojej pracy. Sam tytuł ukazuje w symboliczny sposób myślenie poetki o roli, jaką pełniła przy swoim zwierzchniku. Tak, jak często trasa ścieżki krzyżuje się z główną drogą, tak losy życiowe Iłłakowiczówny zostały splecione z losami Marszałka. Swoje wspomnienia pisze niezwykle ciepło, dając opis swoich wrażeń i przeżyć, uczuć, zwykłego życia, codziennej pracy. 

Jeśli chcesz ujrzeć fragmentaryczny zapis dwudziestolecia międzywojennego oraz osobę Marszałka Piłsudskiego jako ciepłego, promieniującego dobrocią człowieka, zapraszamy na literackie spotkanie, będące wspomnieniem o Józefie Piłsudskim. Utwór odczyta Beata Antoniuk przy akompaniamencie muzycznym Bogdana E. Szczepańskiego. Autorem koncepcji jest Jarosław Antoniuk, natomiast za scenografię odpowiada Przemysław F. Karwowski.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Teatrze!

6.11.2018