Plastyk teatralny – zgłoszenia do 10.11.2022!

Teatr Lalki i Aktora w Łomży zatrudni osobę na stanowisko PLASTYKA TEATRALNEGO w pełnym wymiarze czasu.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • wykształcenie na poziomie minimum średnim plastycznym, preferowane studia z zakresu sztuk plastycznych,
  • kreatywność, dyspozycyjność, systematyczność, odpowiedzialność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
  • posiadanie podstawowej wiedzy technicznej w czytaniu projektów technicznych,
  • praktyczna umiejętność rzeźby.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

  • wykonywanie rekwizytów, elementów scenografii, lalek według zatwierdzonych projektów w zakresie ustalonym z kierownikiem pracowni,
  • uzgodnienie z kierownikiem pracowni i scenografem sposobu i terminu wykonania prac ujętych w otrzymanym i zatwierdzonym projekcie,
  • dokonywanie napraw rekwizytów,  elementów scenografii, lalek niezbędnych do realizacji planowanych zadań teatralnych,
  • wykonywanie prac plastycznych związanych z oprawą Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA,
  • uczestniczenie w próbach montażu dekoracji na scenie,
  • projektowanie i wykonywanie elementów reklamowych /banery, gablota i inne/.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy: pracownia teatralna.

Przewidujemy zatrudnienie od 20 listopada br.  / Rekrutujemy do 10 listopada br.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z portfolio drogą elektroniczną na adres:
dyrektor@teatrlomza.pl do dnia 10 listopada 2022 r.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą na adres:
Teatr Lalki i Aktora, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża
z dopiskiem „nabór – na stanowisko plastyka teatralnego”.

8.11.2022