Nabór na stanowisko Specjalista ds. sprzedaży

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Specjalisty sprzedaży/organizatora w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży w wymiarze pełnego etatu od 23 września 2019 roku 

1.Wymagania:

 • preferowane wyższe wykształcenie,
 • mile widziana znajomość technik sprzedaży  bezpośredniej i pośredniej,
 • umiejętność  prowadzenia negocjacji z kontrahentami oraz przygotowywanie ofert, 
 • umiejętność zarządzania sprzedażą, 
 • organizowanie przedstawień repertuarowych i zapewnienie  teatrowi widzów poprzez stały kontakt z przedszkolami i szkołami na terenie Łomży i regionu,
 • praktyczna znajomość  zagadnień z zakresu zarządzania bazą widzów,
 • znajomość MS Office, kasy fiskalnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność kreatywnego i strategicznego myślenia,
 • komunikatywność oraz profesjonalizm w budowaniu relacji z widzami,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • promocja teatru oraz uczestnictwo w kulturze.

 2.  Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:

 • życiorys (CV) ze zdjęciem,   
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży  danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

4. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do 18.09.2019 roku - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do sekretariatu teatru.

5. Sposób składania ofert:

Elektronicznie na adres e-mailowy: teatrlomza@hi.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy placu Niepodległości 14 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty/organizatora (do godz. 15:00).

6. Sposób wyłonienia pracownika:

Rozmowa kwalifikacyjna i rozmowa praktyczna w uzgodnionych wcześniej terminach.

7. Teatr oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zadaniowy system pracy,
 • możliwość budowania i realizowania strategii sprzedażowej i promocyjnej teatru,
 • pracę w środowisku kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
2.9.2019