Konkurs na plakat 37 MFT WALIZKA!

Drodzy Widzowie!

Teatr Lalki i Aktora w Łomży ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem 37 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów uczelni artystycznych. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może jeden projekt. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu i stanowiący autorski pomysł.

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna o równowartości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych, kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Organizatora (teatrlomza@hi.pl) wersji elektronicznej projektu plakatu w formacie B1 pion i przestrzeni kolorów CMYK w formacie: JPG oraz PDF lub PSD. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostaną wysłane do dnia 15.01.2024 do godziny 12:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 stycznia 2024. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Archiwalne plakaty MFT WALIZKA

1.12.2023