Wernisaż • Plakat Przemysława F. Karwowskiego

Przemysław Filip Karwowski (1957 – 2023) ma w dorobku niezliczoną ilość plakatów, mimo że projektowanie graficzne nie było wiodącą domeną jego działalności artystycznej… Ważną i liczną grupę, w twórczości projektowej Przemysława F. Karwowskiego, stanowią plakaty towarzyszące Międzynarodowym Festiwalom Teatralnym Walizka. Tworzył je od pierwszej edycji festiwalu. Głównym motywem większości prac jest tytułowa walizka, którą czasami ukazywał jako jedyną aktorkę na scenie, czasami zmieniał w rekwizyt lub „teatralny bagaż”. W kilku plakatach, uskrzydloną, przeobrażał w mitologicznego Pegaza. Drugim, powtarzającym się tematem, jest łomżyńska architektura. Zwłaszcza w plakatach z lat 2018 – 2020 efektownie połączył archiwalne zdjęcia miasta z własnymi motywami rysunkowymi. Na swój sposób nawiązywał do historii Łomży w kontekście 600-lecia nadania praw miejskich czy też remontu i rewitalizacji Starego Rynku.

Przemysław Filip Karwowski (1957 – 2023) has created dozens of posters despite the fact that graphic designing wasn’t the main field of his artistic career… Large and important group of his posters are the posters created for the International Theatre Festival Valise. Karwowski was in charge of making them since the first edition. The main topic of most of the works is the titular valise, which was sometimes shown as the only actress on the scene, but sometimes Karwowski gave it additional features or changed his ”theatrical luggage”. In some on his posters the valise transformed into a mythical Pegasus after he gave it wings. Another repetetive topic is the architecture of Łomża. It is especially visible in the posters he made between 2018 and 2020 as he perfectly integrated archival pictures of Łomża with the motives of his drawings. In his own way he relates to the history of Łomża, especially to the 600th anniversary of the city rights bestowal and the renovation of the Old Market Square.

Roman Borawski

Data

środa - 31.05.2023

Czas

18:00 - 19:00

Lokalizacja

Łomża • Galeria "Pod Arkadami"
Kategoria

Komentowanie jest wyłączone

Translate