TEATRO DUE MONDI • WALL CRACKS (WŁOCHY)

Grupa wiekowa: 7+

 


 

 

Autor / Author: Gigi Bertoni
Reżyseria / Direction: Alberto Grilli
Kostiumy / Costumes: Maria Donata Papadia, Loretta Ingannato, Angela Pezzi, Maria Regosa
Obsada / Cast: Denis Campitelli, Antonietta Fusco, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori

Teatro Due Mondi został założony w 1979 roku. W swoich projektach artyści skupiają się na łączeniu teatru popularnego z ważnymi tematami otaczającej rzeczywistości oraz włączaniu w proces twórczy grup marginalizowanych społecznie. Prezentowali swoje spektakle między innymi w Europie, Ameryce Południowej i Azji – w sumie ponad 4000 pokazów w 34 krajach na 4 kontynentach. „Wall Craks” to spektakl o murach, których nie da się przeskoczyć przez podziały społeczne, indywidualne granice, które ludzie stawiają między sobą, przez strach przed nieznanym i wzajemne niezrozumienie. Aktorzy w spektaklu próbują pokonać podziały i zniszczyć bariery, które budowane są przez ignorancję, by dowieść, że jedynie poznanie i zrozumienie drugiego człowieka pozwala burzyć „nieprzeskakiwalne” mury.

Teatro Due Mondi was founded in 1979. In their projects, the artists focus on combining popular theater with important topics of our present reality and they include socially marginalized groups in their creative process. They have perfomed in Europe, South America, Asia and other places – in total, over 4,000 shows in 34 countries on 4 continents. „Wall Craks” is a performance about barriers that cannot be overcome due to social divisions, individual boundaries that people set between themselves, fear of the unknown and mutual misunderstanding. In the play, the actors try to overcome these divisions and destroy the walls that are built by ignorance, to prove that only knowing and understanding other people allows one to break down the „impenetrable” walls.

 


 

Bilety na spektakle dostępne w Biurze Organizacji Widowni oraz za pośrednictwem platformy Bilety24.

Rezerwacje i wejścia grupowe: 86 216 31 93, 666 383 704.

Data

piątek - 07.06.2024

Czas

21:00 - 22:00

Lokalizacja

Łomża • Stary Rynek
Kategoria
33 MFT WALIZKA

Organizator

33 MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate