Teatr Małe Mi (Polska) • Księżycowe opowieści

Scenariusz i reżyseria / Script and direction: Sława Tarkowska
Scenografia / Scenography: Katarzyna Samosiej
Muzyka / Music: Katarzyna Jackowska – Enemuo
Obsada / Cast: Sława Tarkowska, Daniel Kiermut

Każdy z nas jest Kosmicznym Podróżnikiem. Od najmłodszych lat otacza nas Kosmos naszego domu, podwórka, przedszkola, szkoły i jeszcze ten wysoko nad naszymi głowami – Przeogromny Wszechświat – który wyłania się gwiaździstą nocą. W naszej codziennej Kosmicznej Podróży, wciąż zadajemy sobie pytania: dlaczego, po co, jak, skąd? Czym jest mądrość, miłość, wolność, czy warto być dobrym, jak być szczęśliwym? W spektaklu przedstawiamy pięć pięknych historii filozoficznych zaczerpniętych z różnych kultur. Jest tu bajka afrykańska, żydowska, dwie opowieści z mitologii indiańskiej i historia z dalekiego Nepalu.
(z informacji o spektaklu)

Each of us is a Space Traveler. For as long as we remember we’ve seen the Cosmos of our house, our yard, kindergarten, school and this Enormous Space above us-the one that fills with stars during the night. Everyday during our Space Travel we still ask ourselves questions: why, what for, how and from where?
What is wisdom, love, freedom, is it worth it to be good and how to be happy? In this performance we will show You five beautiful philosophic tales taken from various cultures. We have an African and Jewish fairy tale, two stories from Indian mythology and a story from the faraway Nepal.
(from the text of the performance)

Harmonogram

Dodatkowe informacje -
Kategoria wiekowa: 4+

Data

czwartek - 01.06.2023

Czas

13:00 - 14:00

Lokalizacja

Łomża • Stary Rynek
Kategoria

Komentowanie jest wyłączone

Translate