LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA • TUNNEL (SŁOWENIA)

Grupa wiekowa: 7+

 


 

Autor / Author: Miha Golob
Reżyseria / Direction: Miha Golob
Scenografia / Scenography: Miha Golob
Muzyka / Music: Andrius Šiurys
Obsada / Cast: Miha Arh, Gašper Malnar, Barbara Kanc, Filip Šebšajevič

„Tunnel” to kolejna niezwykła produkcja słoweńskiego teatru, która szuka ukojenia w ciemności, a światło traktuje jak pyszny deser. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nad światłem można zapanować, natomiast ciemność zawsze pozostaje nieznana, niebezpieczna, bezkresna… Światło jest nierozerwalnie związane z kolorem, kształtem, strukturą, głębokością, odległością i ruchem. Kiedy nie ma światła, jest ciemno. W ciemności nie widzimy kolorów, nie możemy dostrzec rzeczywistych kształtów i rozmiarów, nie możemy rozpoznać struktury bez dotykania, z trudem możemy określić odległości. Świat ujawniony w świetle znika, dźwięki stają się zniekształcone, bez wyraźnego obrazu, a wiele osób odczuwa dyskomfort. Strach? Jednak w spektaklu Mihy Goloba sytuacja szybko się odwraca. Przy odrobinie odwagi możemy spokojnie cieszyć się ciemnością, która jest tajemnicza i fascynująca.

„Tunnel” is another unusual production of Slovenian theater, which seeks solace in darkness, and treats light like a delicious dessert. At first glance, it seems that light can be controlled, while darkness always remains unknown, dangerous, infinite… Light is inseparable from color, shape, texture, depth, distance and movement. In the darkness, we can’t see colors, we can’t see real shapes and sizes, we can’t recognize structure without touching, we can hardly determine distances. The world revealed in the light disappears, sounds become distorted, without a clear picture, and many people feel discomfort. However, in Miha Golob’s performance, the situation is quickly reversed. With a little courage, we can quietly enjoy the darkness, which is mysterious and fascinating.

 


 

Bilety na spektakle dostępne w Biurze Organizacji Widowni oraz za pośrednictwem platformy Bilety24.

Rezerwacje i wejścia grupowe: 86 216 31 93, 666 383 704.

Data

piątek - 07.06.2024

Czas

11:00 - 12:00

Koszt

SPEKTAKL BEZ SŁÓW

Lokalizacja

Łomża • Hala Kultury
Kategoria
33 MFT WALIZKA

Organizator

33 MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate