Fundacja Gra/nice (Polska) • Morze ∞ możliwości

Reżyseria / Direction: Aga Błaszczak
Scenografia / Scenography: Helena Osak
Muzyka / Music: Paweł Jabłoński
Obsada / Cast: Marzena Lesiak – Batko, Żaneta Małkowska, Łukasz Batko, Justyna Bernadetta Banasiak (Lalka)

Inspirująca impresja o odkrywaniu przez dziecko tkwiącego w nim wewnętrznego potencjału i siły kształtowania świata. Łagodna, ciepła i czuła inscenizacja ma umocnić w młodym widzu poczucie własnej wartości, pomóc odkryć tkwiącą w nim moc sprawczą, pobudzić do snucia marzeń i wizji, zachęcić do odkrywania nieznanego. Twórczynie i Twórcy przekonani o predyspozycjach dziecka do spontanicznego przyjmowania filozoficznej postawy badawczej, polegającej przede wszystkim na nieustannym zapytywaniu, kwestionowaniu oczywistości oraz poszukiwaniu odpowiedzi podkreślają rolę wyobraźni, fantazji i kreatywności jako kluczowego wymiaru myślenia człowieka.
(z informacji o spektaklu)

Inspiring tale about developing the inner potential of a child and the power of a child to change the world. This gentle, warm and tender performance was created to raise the self-esteem of the young audience, help them find their inner power, encourage them to dream and seek the unknown. The Creators who are aware of a child’s predisposition to spontaneously learn philosophy and science by asking endless questions, doubting the obvious and seeking the answers, highlight the role of imagination and creativity as the key factor of every human’s mind.
(from the text of the performance)

Harmonogram

Dodatkowe informacje -
Kategoria wiekowa: 5+

Data

czwartek - 01.06.2023

Czas

11:30 - 12:30

Lokalizacja

Łomża • Hala Kultury
Kategoria

Komentowanie jest wyłączone

Translate