Compania Mohan Machin Titeres y Figuras Animadas – A shadow of jaguar

Opowieść ma swój początek w ciemności – nicości, czasie bez czasu. Oto historia URUKU – ognia, BUINAIMY – człowieka i GAIMY JUCO – jaguara. W prologu narrator przedstawia ducha ognia oraz historię człowieka i jaguara. Ten ostatni poprzez nauczanie, które przekazuje człowiekowi staje się ojcem kultury. Wkraczamy w czas mitu, przedstawiającego powstanie świata poprzez ciemność i światło. Powstanie natury, stworzeń żywych i ostatecznie człowieka. Wkraczamy w tajemniczy czas snów, śnienia na jawie, śnienia z otwartymi oczami i rozszerzoną świadomością. To rytuał przejścia dla człowieka, doświadczenie graniczne, transcendentalne, pozwalające na połączenie z samym sobą i energiami natury.


The story begins in the darkness. In nothingness. In a time without time. It’s the story of Fire – URUKU, Man – BUINAIMA and Jaguar – GAIMA JUCO. In the prologue the audience is introduced to the spirit of fire and the story of the man and the jaguar. Jaguar, as the man’s teacher, becomes the father of culture. We enter a myth depicting the creation of the world through darkness and light. It’s a creation of nature, living creatures and ultimately man. We enter a mysterious time of dreaming with eyes open and consciousness expanded. It is a ritual of passing for the man, a liminal, transcendental experience that allows us to connect with ourselves and the energies of nature.

Data

czwartek - 09.06.2022

Czas

19:00 - 20:00

Lokalizacja

Łomża • Hala Kultury
Kategoria

Komentowanie jest wyłączone

Translate