ASSOCIAZIONE CULTURALE MALERBA / HOMBRE COLLETTIVO • TO ARMS (WŁOCHY)

Grupa wiekowa: 14+

 


 

Autor / Author: Hombre Collettivo
Reżyseria / Direction: Riccardo Reina
Scenografia / Scenography: Hombre Collettivo
Obsada / Cast: Angela Forti, Agata Garbuio, Ricardo Reina, Aron Tewelde

Spektakl nie mówi o konkretnej wojnie. Jest symulacją, zabawą i eksperymentem. Próbą skupienia się na polityczno-gospodarczym wątku międzynarodowego handlu i rynku zbrojeniowego, w którym fakt, że państwo włoskie jest jednym z największych eksporterów broni na świecie (ósma pozycja) jest szczególnie niepokojący dla społeczeństwa włoskiego z natury pacyfistycznego. Problem jest na tyle aktualny, że w kraju odbywają się manifestacje, podkreślające zbyt duże zaangażowanie Włoch w produkcję uzbrojenia, co niesie za sobą negatywne skutki społeczne. Spektakl jest narracją teatru obywatelskiego i apelem: czy warto chwytać za broń i za jaką? Broń w spektaklu to zwykłe zabawki, a przez to metaforyczne ujęcie problemu twórcy chcą przekazać widzom krzyk młodego pokolenia.

The play does not talk about a specific war. It is a simulation, a play and an experiment. It attempts to focus on the political and economic thread of international trade and the arms market, in which the fact that the Italian state is one of the largest arms exporters in the world (8th position) is particularly troubling to an Italian society that is pacifist by nature. The issue is so current that demonstrations are taking place in the country, highlighting Italy’s over- involvement in arms production, which has negative social consequences. The play is a narrative of civic theater and an appeal: is it worth grabbing a gun, and what kind of gun? The weapons in the play are simple toys, and through this metaphorical framing of the issue, the creators want to convey to the audience the cry of the younger generation.

 


 

Bilety na spektakle dostępne w Biurze Organizacji Widowni oraz za pośrednictwem platformy Bilety24.

Rezerwacje i wejścia grupowe: 86 216 31 93, 666 383 704.

Data

czwartek - 06.06.2024

Czas

17:00 - 18:00

Koszt

JĘZYK WŁOSKI

Lokalizacja

Łomża • Hala Kultury
Kategoria
33 MFT WALIZKA

Organizator

33 MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate