35-lecie TLiA – podsumowanie jubileuszu!

Drodzy Przyjaciele!

Kiedy przeglądam teatralne publikacje z minionych lat, zdjęcia, materiały prasowe, plakaty, scenariusze, nagrania ze zrealizowanych spektakli, lalki, dekoracje, to w pamięci mam wydarzenia, które towarzyszyły przez te wszystkie lata. A działo się rzeczywiście wiele. Ponad 80 premier, dziesiątki wyjazdów na tournée i festiwale teatralne, odwiedzonych 15 krajów, liczne nagrody, setki tysięcy widzów,  zorganizowanych 35 edycji festiwalu Walizka, w których uczestniczyło około 500 teatrów z ponad 50 krajów, prowadzona stale regionalna działalność edukacyjna, realizowane coroczne programy ministerialne, etc. Te cyfry można mnożyć i mnożyć… Warto też pamiętać, że to Teatr samodzielnie zainicjował i zaadaptował strażnicę pożarną na postmodernistyczny budynek teatralny położony w centrum miasta, pierwszy w 600-letniej historii miasta.

Śmiało można powiedzieć, że Teatr w ciągu 35 lat działalności wypracował sobie opinię teatru odpowiedzialnego za kulturę i świadomość teatralną w historycznym mieście, jakim jest Łomża. Działa w duchu otwartości na eksperymenty i wymianę doświadczeń; jest miejscem, w którym już kilkulatki mogą się zetknąć z bogactwem form teatralnych, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych – od klasycznych technik teatralnych po projekcje multimedialne. Stara się być wierny tradycji, a jednocześnie otwarty na współczesność, aby czerpać z niej to, co wartościowe. Jest jednak nie tylko sceną lalkową, skierowaną do najmłodszego odbiorcy, ale przede wszystkim pełni rolę teatru miejskiego. Dąży stale do poszerzania swojej oferty artystycznej i edukacyjnej, aby jak najpełniej wykorzystać możliwości, jakie tkwią w sztuce teatru. Jego misją jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz prezentowanie publiczności interdyscyplinarnych form, ciekawych, niebanalnych i odkrywczych, które mają kształtować smak i wrażliwość artystyczną widzów.

Wędrując jubileuszowo w zakamarki teatralnej pracy na scenie przywołuję mnóstwo poznanych wspaniałych osób. Wielu z nich to przyjaciele naszej sceny! Rozsiani w różnych częściach świata i kraju: reżyserzy, aktorzy, scenografowie, dramaturdzy, choreografowie, dyrektorzy teatrów. Ale siłą i energią Teatru był i jest Zespół: aktorzy i twórcy, pracownicy techniczni, pracowni teatralnej,  administracji i obsługi budynku. Oddani idei pracy w teatrze i zawodowi pasjonaci. Bez ich wkładu zawodowego, intelektualnego czy emocjonalnego Łomża nie byłaby miastem teatralnym.

Henryk Jurkowski – wybitny teoretyk teatru, związany z naszym Teatrem napisał, że wartości teatralne są własnością wszystkich ludzi, a łomżyńska scena działa na rzecz wzbogacenia tych wartości. Wie, na czym polega radość tworzenia tych wartości i wie, jak rodzi się radość z uczestnictwa we wspólnym działaniu artystów. Na tym polega uniwersalizm myślenia i odczuwania łomżyńskich artystów. Wielki humanistyczny skarb naszej międzyludzkiej przyszłości.

Urodzinowo życzę  Państwu i sobie, byśmy nawzajem cieszyli się teatrem i odkrywali teatr dla publiczności i dla nas samych!

 

W imieniu zespołu Teatru Lalki i Aktora w Łomży
Jarosław Antoniuk
Dyrektor naczelny i artystyczny

Teatralny jubileusz był okazją do podsumowań, nagród i odznaczeń. Podczas uroczystości zostały wręczone następujące nagrody indywidualne i grupowe:

Odznaczenia nadane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Jarosław Antoniuk

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Grzegorz Korzeniecki, Leszek Truskolaski, Mariola Kamińska, Marcin Sokołowski, Daria Głowacka

Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury

Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Łomża za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury
Jarosław Antoniuk

Nagroda za całokształt pracy artystycznej
Beata Antoniuk, Marzanna Gawrych, Daria Głowacka, Marek Janik, Julia Sacharczuk, Tomasz B. Rynkowski, Rafał Swaczyna

Nagrody Dyrektora Teatru za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

Dorota Ciwoniuk, Ewa Filochowska-Karwowska, Bogdan E. Szczepański, Rafał Swaczyna, Andrzej Chojnowski, Wiesław Wysocki

Serdecznie gratulujemy, dziękujemy i pozdrawiamy! Do zobaczenia w Teatrze!

26.9.2022