Światowy Dzień Lalkarstwa

Szanowni Widzowie!

Światowy Dzień Lalkarstwa to święto obchodzone corocznie 21 marca. Pomysł wyszedł od lalkarskiego artysty Javada Zolfaghari z Iranu w 2000 roku, który podczas XVIII kongresu Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) w Magdeburgu przedstawił propozycję dyskusji. Dwa lata później, na spotkaniu Międzynarodowej Rady UNIMA w czerwcu 2002 roku w Atlancie, ustalono datę obchodów. Pierwsza uroczystość odbyła się w 2003 roku.

Wszystkim aktorom - lalkarzom, twórcom teatru lalkowego składamy najpiękniejsze życzenia owocnej pracy artystycznej, a naszej wiernej publiczności dziękujemy za pasję do sztuki oraz okazane zaufanie. Czempuryty w górę! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia w Teatrze!

20.3.2020