Iluminacja budynku Teatru Lalki i Aktora

Szanowni Widzowie,

prace remontowo-budowlane prowadzone w łomżyńskim teatrze dobiegają końca. We wtorek 14.08.2018 odbyło się próbne uruchomienie iluminacji złożonej z reflektorów ledowych kontrolowanych sterownikiem komputerowym. Instalacja pozwala na oświetlenie budynku w niemal nieskończonej ilość barw i płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami. 
Iluminacja będzie widoczna na budynku teatru w godzinach wieczornych.

„Myślę, że takie kolory na instytucji publicznej, do której przychodzą dzieci są bardzo ważne, dlatego, że ten świat, do którego tutaj przychodzą, do teatru, jest światem iluzji. Chciałbym również, żeby to wejście było czymś takim bardzo magicznym. Aby dziecko po przekroczeniu progu budynku mówiło – ‚Ach, to jest coś innego’, aby dostrzegło, że teatr to inny świat od tego realnego.” – mówi dyrektor TLiA w Łomży Jarosław Antoniuk.

Iluminacja na stałe zagości na budynku łomżyńskiego teatru już we wrześniu.


Zdjęcie: Piotr Barbachowski

16.8.2018