SPOTKANIA TEATRALNE WALIZKA – MOJE MIASTO

W 33 edycji SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA – MOJE MIASTO zagoszczą zaproszone spektakle z Polski i Ukrainy. Pragniemy zachować ciągłość festiwalu, jego różnorodność artystyczną, jak również umożliwić publiczności bezpośredni kontakt ze sztuką i twórcami w przestrzeni otwartej. Będzie to prezentacja ważnych spektakli ulicznych, tworzonych przez młodych artystów, które pokazują znaczenie współczesnego teatru ulicznego i współczesnego teatru lalkowego. Prezentują interesujące, a często odmienne formy wypowiedzi artystycznej, zróżnicowane są pod względem tematycznym, odwołują się do uniwersalnych wartości, mówią o wielu emocjach, poruszają problemy globalne – te najbardziej aktualne, jak np. wykluczenie społeczne. Chcemy też przełamywać stereotypy dotyczące postrzegania teatru lalek i form teatru ulicznego w środowisku społecznym, gdyż jego rola w budowaniu dialogu międzypokoleniowego jest coraz bardziej wyraźna. Bez wątpienia sztuka lalkarska jest zjawiskiem artystycznym, a jej głos coraz bardziej wyrazisty. Celem festiwalu jest wyszukiwanie i prezentacja wydarzeń teatralnych ukazujących rzeczywistość z odmiennej perspektywy w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej, konfrontowanie ich z nowoczesnymi i tradycyjnymi środkami wyrazu artystycznego, poszukiwanie nowych rozwiązań scenicznych oraz budowanie dialogu partnerstwa między publicznością i twórcami.

Ambicją SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA – MOJE MIASTO jest stymulowanie twórczości, konfrontowanie języka teatralnej ekspresji z pokrewnymi dyscyplinami sztuki, otwieranie się na nowe przestrzenie i artystyczne poszukiwania. Chcemy zaprezentować spektakle ważne w obszarze idei i przesłania. Mówić widzom coś ważnego o świecie współczesnym i nas samych, językiem formy i słowa. Warto też udowadniać, że współczesny teatr lalek i teatr formy ulicznej posiadają olbrzymie możliwości kreacyjne, które są nieskończone i że można stwarzać świat według własnych reguł.

Data

czwartek - 03.09.2020 - niedziela - 06.09.2020
Łomża • Teatru Lalki i Aktora

Lokalizacja

Łomża • Teatru Lalki i Aktora
Kategoria
XXII MFT WALIZKA

Organizator

XXII MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate
Skip to content