Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr – edukacja estetyczna dzieci i młodzieży”. Edukacja odbywa się po spektaklach w formie lekcji teatralnych, dyskusji i spotkań z twórcami. Widzowie mają zatem okazję zajrzeć za kulisy teatralnej sceny, aby dowiedzieć się, jak powstaje przedstawienie teatralne i tym samym zaznajomić się z magicznym językiem teatru. W ramach zajęć widzowie odwiedzają również pracownię plastyczną, gdzie powstają dekoracje, lalki i rekwizyty na potrzeby wszystkich spektakli wystawianych w łomżyńskim teatrze. Program edukacji teatralnej oparty jest na podstawie programowej przeznaczonej dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich i stanowi uzupełnienie programu dydaktycznego. Prowadzony jest cyklicznie w czasie trwania kolejnych sezonów teatralnych.

Głównym celem edukacji teatralnej jest pobudzenie wyobraźni i potrzeby obcowania ze sztuką poprzez zabawę. Aktorzy prowadzący zajęcia pokazują dzieciom i młodzieży spektrum możliwości warsztatowych teatru, animację ciała, język ciała, ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, animację przedmiotu i wiele innych technik, które można wykorzystać w pracy twórczej. Zastosowanie przez aktorów teatralnych metod umożliwia stopniowe nabywanie przez uczniów wielu umiejętności polonistycznych. Zajęcia uczą słuchania ze zrozumieniem, swobodnego wypowiadania, prawidłowej wymowy oraz wyrażania uczuć i nastrojów.

Tematyka zajęć w ramach edukacji teatralnej:

  • Recytacja poezji i prozy.
  • Jak powstaje spektakl teatralny?
  • Smy(a)czki reżyserskie. Zajęcia teatralne z elementami reżyserii.
  • Teatr improwizacji, czyli jak obudzić w sobie artystę.
  • Ruch i gest sceniczny.
  • Jak zostać aktorem?
  • Przedmiot jako forma teatralna.
  • A ile twarzy posiadasz ty? – maska w teatrze.