Grupa Coincidentia – Ściana z widokiem

Bliskość, czułość, obecność. Pojęcia tak ważne dla każdego z nas, niezbędne do budowania relacji oraz bezpiecznej wizji świata, w jednym krótkim momencie znalazły się w opresji. Ledwie zdołaliśmy je wypowiedzieć, polubić, a już tracimy je z oczu w wyniku zamknięcia i narastającej samotności. A może pustka, którą odczuwamy zawsze gdzieś w nas była, tylko teraz widzimy ją wyraźniej? W pustce szukamy nowych pojęć, inne redefiniujemy. W spektaklu „Ściana z widokiem” próbujemy to zrobić za pomocą metafory, w przekonaniu, że pozwoli nam lepiej świat zrozumieć. Posługując się materiałami z warsztatów z dziećmi i młodzieżą tworzymy model, który w poetycki sposób próbujemy przymierzać do rzeczywistości postrzeganych w skali mikro i makro.


Closeness, tenderness, presence – concepts so important to each of us, necessary to build relationships and a safe vision of the world, has been put under pressure in one moment. We are losing them as a result of our closure and growing loneliness. Or maybe the emptiness we feel has always been part of us, only now we see it more clearly? In this void, we look for new concepts and redefine others. In the performance of „The Wall with a View” we try to do it with a metaphor, because we believe that it will allow us to better understand the world. Using materials from creative workshops with children and teenagers, we create a model that we poetically adjust to realities perceived on a micro and macro scale.

Data

czwartek - 09.06.2022

Czas

12:00 - 13:00

Lokalizacja

Łomża • Hala Kultury
Kategoria

Komentowanie jest wyłączone

Translate