Dyrektor naczelny i artystyczny
Jarosław Antoniuk

Scenograf
Przemysław F. Karwowski

Kierownik muzyczny
Bogdan E. Szczepański


Zespół aktorski

Beata Antoniuk
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Marek Janik
Eliza Mieleszkiewicz
Michał Pieczatowski
Tomasz Bogdan Rynkowski
Rafał Swaczyna

Koordynator pracy artystycznej
Dorota Ciwoniuk

Główny księgowy
Elżbieta Piaścik

Biuro Organizacji Widowni
Mariola Kamińska
Dorota Prusaczyk

Specjalista ds. promocji
Łukasz Boratyński

Pracownia plastyczno-techniczna
Ewa Filochowska-Karwowska
Andrzej Chojnowski
Ryszard Olkuśnik
Antoni Szmitko

Obsługa techniczna
Grzegorz Korzeniecki
Leszek Truskolaski
Marcin Sokołowski
Wiesław Wysocki

Obsługa budynku
Krystyna Jankowska
Czesława Matukin
Andrzej Komiakiewicz
Marek Dużyński