Dyrektor naczelny i artystyczny

Jarosław Antoniuk

 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY:

Scenograf
Przemysław F. Karwowski


Kierownik muzyczny

Bogdan E. Szczepański


ZESPÓŁ AKTORSKI:

Beata Antoniuk
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Marek Janik
Eliza Mieleszkiewicz
Michał Pieczatowski
Tomasz Bogdan Rynkowski
Rafał Swaczyna

Koordynator pracy artystycznej
Dorota Ciwoniuk


Główny księgowy

Elwira Milewska


Księgowy

Elżbieta Piaścik


Biuro Organizacji Widowni

Mariola Kamińska
Dorota Prusaczyk


Specjalista ds. promocji

Łukasz Boratyński


Pracownia plastyczno-techniczna

Ewa Filochowska-Karwowska
Andrzej Chojnowski
Ryszard Olkuśnik
Antoni Szmitko


Obsługa techniczna

Grzegorz Korzeniecki
Leszek Truskolaski
Marcin Sokołowski
Wiesław Wysocki


Obsługa budynku

Krystyna Jankowska
Czesława Matukin
Andrzej Komiakiewicz
Marek Dużyński