Bratislava Puppet Theatre

Historie ścian

Przypowieść o ludzkiej samotności, uprzedzeniach, obojętności, a także pragnieniu władzy i chęci przejęcia kontroli. Historia ludzkości, czyli historia murów, ogrodzeń, klatek, twierdz i granic zbudowanych na strachu i nienawiści, bez chęci zrozumienia. Nasz pozornie wolny świat jest podzielony murami – tymi widzialnymi i niewidzialnymi, które sprawiają, że ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie. Przedstawienie oparte jest na antologii zebranej przez Michaela Reynoldsa, która składa się z ponadczasowych opowieści autorstwa światowych pisarzy. Są one ciekawą mieszanką pokoleń, wizji autorów i doświadczenia, podchodzącą do tematu murów z dystansem i bez kompleksów


Stories of Walls

A parable of human loneliness, prejudices and aloofness and desire to rule and take control. Human history – that is stories of walls, fences, cages , fortresses and borders built from fear and hatred, without desire to understand. Our seemingly free world is divided by visible and invisible walls, which make people become more and more distant. The performance is inspired an anthology collected by Michael Reynolds, which consists of timeless stories written by several world writers. They are an interesting mix of generations, authors´ approaches and experience looking on the topic of walls without trauma and with a detached perspective.

Harmonogram

12:00 -
Historie ścian / Stories of Walls

Data

piątek - 14.06.2019

Lokalizacja

Miejski Dom Kultury / Municipal Art Centre
Kategoria
XXII MFT WALIZKA

Organizator

XXII MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate